Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5598
Title: Проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 252 КК України, від суміжних злочинів
Other Titles: Проблемы отграничения преступления, предусмотренного ст. 252 УК Украины, от смежных преступлений
Authors: Самокиш, В. П.
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2011
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: кримінальне право
умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду
відмежування від суміжних злочинів
уголовное право
умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда
отграничение от смежных преступлений
Series/Report no.: ;Вип. 13.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню проблем, пов’язаних з кваліфікацією та відмежуванням умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду, від суміжних злочинів. Даються науково обґрунтовані рекомендації щодо правильної кваліфікації злочинних діянь, суміжних до злочину, передбаченого ст. 252 КК України.
Статья посвящена исследованию проблем, связанных с квалификацией и отграничением умышленного уничтожения или повреждения территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда от смежных преступлений. Даются научно обоснованные рекомендации относительно правильной квалификации преступных действий, смежных к преступлению, предусмотренному ст. 252 УК Украины.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5598
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
130-134.pdf98.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.