Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5590
Title: Договір простого товариства як форма державно-приватного партнерства
Other Titles: Договор простого товарищества как форма государственно-частного партнерства
Authors: Назаренко, Д. Б.
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2011
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: договір про спільну діяльність
просте товариство
договір оренди майна
договір управління державним майном
договор о совместной деятельности
простое товарищество
договор аренды имущества
договор управления государственным имуществом
Series/Report no.: ;Вип. № 13.
Abstract: У статті розглядається договір простого товариства у якості форми державно-приватного партнерства. Автором приділяється увага ролі та місцю договору простого товариства серед інших форм державноприватного співробітництва, таких як договір оренди та договір управління державним майном. У статті використаний метод порівняльного аналізу.
В статье рассматривается договор простого товарищества как одна из форм государственно-частного сотрудничества. Автором также проведен краткий сравнительный анализ других форм государственно-частного партнерства, таких как договор аренды и договор управления государственным имуществом.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5590
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63-67.pdf94.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.