Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5585
Title: Підсудність адміністративних справ, що пов’язані з виборчим процесом
Other Titles: Подсудность административных дел, связанных с избирательным процессом
Authors: Лещенко, О. Д.
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2012
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: підвідомчість
підсудність
адміністративна справа
виборчий спір
подведомственность
подсудность
административное дело
избирательный спор
Series/Report no.: ;Вип. 15.
Abstract: У статті досліджено окремі питання підсудності адміністративних справ, пов’язаних з виборчим процесом. З цією метою автор проаналізував поняття «підсудність», визначив види підсудності та виокремив обставини, які зумовлюють підсудність конкретної адміністративної справи. У статті також проаналізовано норми процесуального та матеріального законодавства в частині визначення підсудності адміністративних справ, пов’язаних з виборчим процесом. На підставі проведеного дослідження запропоновано шляхи вирішення окремих законодавчих колізій.
В статье проанализировано понятие «подсудность», определены виды подсудности и выделены обстоятельства, которые обусловливают подсудность конкретного административного дела. Также проанализированы нормы процессуального и материального законодательства в части определения подсудности административных дел, связанных с избирательным процессом.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5585
Other Identifiers: УДК 342.9.03. (477)
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
317-323.pdf97.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.