Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5569
Title: Загальна характеристика родового об’єкту злочинів проти правосуддя
Other Titles: Общая характеристика родового объекта преступлений против правосудия
Authors: Фінкель, В. М.
Финкель, В. Н.
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2012
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: родовий об’єкт
правосуддя в широкому розумінні
правосуддя в вузькому розумінні
принципи правосуддя
правосудність
родовой объект
правосудие в широком смысле
правосудие в узком смысле
принципы
правосудность
Series/Report no.: ;Вип. 15.
Abstract: В статті розглянуті питання визначення змісту родового об’єкту злочинів, викладених у розділі ХVІІІ чинного Кримінального кодексу України, який має назву «Злочини проти правосуддя». Запропонований, на думку автора, інший підхід щодо визначення змісту сукупност і цих злочинів, як родового об’єкту. Розкривається зміст родового об’єкту, а саме характер та порядок зв’язків між суспільно в небезпечними діяннями, які входять до нього.
Содержанием родового объекта преступлений против правосудия является соблюдение принципов законности и верховенства права, что выражается через признак правосудности действий и решений лиц, на которых законодательством возложена обязанность соблюдения, защищаемых разделом ХVIII УК Украины.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5569
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
171-176.pdf101.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.