Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5555
Title: Дотримання конституційних норм в механізмі реалізації Конституції України
Other Titles: Соблюдение конституционных норм в механизме реализации Конституции Украины
Authors: Кузнєцова, Зоя Вікторівна
Кузнецова, Зоя Викторовна
Kuznietsova, Zoia V.
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2012
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Конституція
реалізація конституційних норм
дотримання Конституції
Конституційний Суд
конституційна процедура
Конституция
реализация конституционных норм
соблюдение Конституции
Конституционный Суд
конституционная процедура
Series/Report no.: ;Вип. 15.
Abstract: У статті розглядаються питання дотримання Конституції в механізмі реалізації конституційних норм в сучасному конституційному праві. Дотримання вивчається як форма безпосередньої реалізації конституційних норм учасниками суспільних відносин. Звертається увага на відсутність ґрунтовних досліджень. Підкреслюється стабілізуюча роль Конституції в розвитку суспільства і держави для здійснення властивих їй функцій.
Реализация Конституции — это процесс воплощения конституционных норм во многих сферах жизни общества, при этом участниками этого процесса выступают практически все социальные субъекты. Достижение содержащихся в ней целей расчитано на длительный исторический период, требует консолидации общественных сил. Как конечный результат реализация означает достижение соответствия между требованиями конституционных норм совершить определенные поступки или воздержаться от них.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5555
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52-57.pdf98.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.