Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5545
Title: Кримінально-правова характеристика здійснення службових повноважень
Other Titles: Криминально-правовая характеристика осуществления служебных полномочий
Authors: Орловський, Богдан Михайлович
Орловский, Богдан Михайлович
Orlovskyi, Bohdan M.
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: здійснення службових повноважень
необхідна оборона
нанесення шкоди
спеціально уповноважена особа
суспільно небезпечне посягання
осуществление служебный полномочий
необходимая оборона
причинение вреда
специально уполномоченное лицо
общественно опасное посягательство
Series/Report no.: ;Вип. 16.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню кримінально-правової характе-ристики здійснення службових повноважень як обставини, що виключає злочинність діяння. Автор розглядає її відмінність від необхідної оборони та пропонує відповідні зміни до Кримінального кодексу України
Стаття присвячена дослідженню кримінально-правової характе-ристики здійснення службових повноважень як обставини, що виключає злочинність діяння. Автор розглядає її відмінність від необхідної оборони та пропонує відповідні зміни до Кримінального кодексу України
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5545
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147-151a.pdf341.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.