Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5541
Title: Проблеми відмежування злочинів, передбачених статтями 231, 232 КК України, від суміжних злочинів
Other Titles: Проблемы отграничения преступлений, предусмотренных статьями 231, 232 УК Украины, от смежных преступлений
Authors: Василяка, Олеся Констянтинівна
Василяка, Олеся Константиновна
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: кримінальне право
незаконні дії з комерційно цінною інформацією з обмеженим доступом
відмежування від суміжних злочинів
кваліфікація за сукупністю
уголовное право
незаконные действия с коммер-чески ценной информацией с ограниченным доступом
отграничение от смежных преступлений
квалификация по совокупности
Series/Report no.: ;№ 16.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню проблем, пов’язаних з кваліфікацією та відмежуванням незаконних дій з комерційно цінною інформацією з обмеженим доступом від суміжних злочинів. Даються науково обґрунтовані рекомендації щодо правильної кваліфікації злочинних діянь, суміжних до злочинів, передбачених статтями 231, 232 КК України
Статья посвящена исследованию проблем, связанных с квалификацией и отграничением незаконных действий с коммерчески ценной информацией с ограниченным доступом от смежных преступлений. Даются научно обоснованные рекомендации относительно правильной квалификации преступных действий, смежных с преступлениями, предусмотренных статьями 231, 232 УК Украины
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5541
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
95-100+.pdf443.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.