Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5520
Title: Перевищення меж службових повноважень у кримінальному праві України
Other Titles: Превышение пределов служебных полномочий в уголовном праве Украины
Authors: Орловський, Богдан Михайлович
Орловский, Богдан Михайлович
Orlovskyi, Bohdan M.
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2012
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: службові повноваження
необхідна оборона
працівник правоохоронного органу
військовослужбовець
перевищення влади
застосування зброї
перевищення меж службових повноважень
служебные полномочия
необходимая оборона
сотрудник правоохранительного органа
военнослужащий
превышение власти
применение оружия
превышение пределов служебных полномочий
Series/Report no.: ;Вип. 14.
Abstract: Статтю присвячено дослідженню правової природи і особливостей відповідальності за перевищення меж здійснення службових повноважень працівниками правоохоронних органів, військовослужбовцями. Автором висловлюється і обґрунтовується думка, що це є особливий вид кримінальної відповідальності цих осіб, і пропонуються відповідні зміни до Кримінального кодексу України.
В науке уголовного права существуют различные точки зрения относительно уголовной ответственности за превышение пределов причинения вреда правонарушителю сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими при осуществлении ими своих служебных полномочий. Автором высказывается и обосновывается мнение, что это является превышением пределов их служебных полномочий и предлагается дополнить ч. 2 ст.ст. 118 и 124 Уголовного кодекса Украины положениями об уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих за эти действия.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5520
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
138-142.pdf97.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.