Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5501
Title: Захист власності при необхідній обороні: зарубіжний досвід та сучасне кримінальне законодавство
Other Titles: Зашита собственности при необходимой обороне: зарубежный опыт и современное уголовное законодательство
The protection of property at the necessary defense: foreign experience and modern criminal legislation
Authors: Орловський, Богдан Михайлович
Орловский, Богдан Михайлович
Orlovskyi, Bohdan M.
Citation: Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.
Issue Date: 2014
Publisher: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Keywords: захист власності
необхідна оборона
нерухоме майно
рухоме майно
суспільно небезпечне посягання
защита собственности
необходимая оборона
недвижимое имущество
движимое имущество
общественно опасное посягательство
protection of property
the necessary defense
immovable property
movable property
socially dangerous encroachment
Series/Report no.: ;Вип. 65, С. 220-226.
Abstract: Досліджено механізм кримінально-правового захисту власності при необхідній обороні у кримінальному праві України. Розглядаються нормативні положення про захист властивості у кримінальному законодавстві деяких зарубіжних країн. Автором формулюються відповідні пропозиції до Кримінального кодексу України. Подано узагальнення судової практики з питань необхідної оборони.
властивості у кримінальному законодавстві деяких зарубіжних країн. Автором формулюються відповідні пропозиції до Кримінального кодексу України. Подано узагальнення судової практики з питань необхідної оборони.
Исследован механизм уголовно-правовой защиты собственности при необходимой обороне в уголовном праве Украины. Рассматриваются нормативные положения о защите собственности в уголовном законодательстве некоторых зарубежных стран. Автором формулируются соответствующие предложения в Уголовный кодекс Украины. Подано обобщение судебной практики по вопросам необходимой обороны.
Description: Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 65. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5501
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220-226.pdf161.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.