Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5481
Title: Від українознавства до україністики, від клубів до університетських кафедр: формування фундаменту одеської історичної україністики наприкінці XIX - на початку XX ст.
Authors: Музичко, Олександр Євгенович
Muzychko, Oleksandr Ye.
Музычко, Александр Евгеньевич
Citation: Історична україністика в Одеському університеті: визначні віхи, персонажі, доробок : Матеріали конф. V Історіографічні читання (історичний ф-т ОНУ ім. І.І. Мечникова, 31 травня 2012 року)
Issue Date: 2013
Keywords: історична наука на півдні України
Одеса
Рішельєвський ліцей
українознавчі дослідження
одеська громада
Одеські вищі жіночі курси
Abstract: Фінал XIX - початок XX ст. проминули під знаком активного розвитку наукових інституцій, які сприяли перетворенню історичних студій у наукові дослідження. Водночас відбувався процес унормування методологічних та методичних засад історичного пізнання в рамках позитивістської парадигми. Цей процес, що мав свою певну специфіку в окремих українських землях, мав безпосереднє значення для перетворення українознавства як часто непрофесійної, аматорської сфери знань, на наукові дослідження - україністику1. Щодо одеської ситуації маємо на сьогодні певний історіографічний доробок, що маємо намір систематизувати та доповнити у цьому нарисі2.
Description: Історична україністика в Одеському університеті: визначні віхи, персонажі, доробок : Матеріали конф. V Історіографічні читання (історичний ф-т ОНУ ім. І.І. Мечникова, 31 травня 2012 року) / відп. ред.: В. М. Хмарський ; наук. ред.: О. Є. Музичко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. фак., Кафедра історії України ; Одеський осередок Українського іст. т-ва . – Одеса : ТЕС, 2013 .
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5481
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-29.pdf206.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.