Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5429
Title: Право акціонерів вимагати обов’язкового викупу акцій у зв’язку із вчиненням акціонерним товариством значних правочинів
Other Titles: Право акционеров требовать обязательного выкупа акций в связи с заключением акционерным обществом значительных сделок
Authors: Смітюх, Андрій Володимирович
Капеліст, М. М.
Смитюх, Андрей Владимирович
Капелист, М. Н.
Kapelist, M. M.
Smitiukh, Andrii V.
Citation: Правова держава= Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2011
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: акціонерні товариства
значні правочини
обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів
акционерные общества
значительные сделки
обязательный выкуп акционерным обществом акций по требованию акционеров
Series/Report no.: ;Вип. 13.
Abstract: У контексті положень Закону України «Про акціонерні товариства» проаналізовані правові інститути значного правочину акціонерного товариства та обов’язкового викупу акціонерним товариством власних акцій на вимогу акціонера у їх взаємозв’язку. Визначені правові ситуації, до яких застосовуються норми обох інститутів, виявлені недоліки правового регулювання, надані рекомендації щодо вдосконалення положень Закону України «Про акціонерні товариства».
В статье проанализированы положения Закона Украины «Об акционерных обществах» о значительных сделках в акционерных обществах и об обязательном выкупе акционерным обществом собственных акций по требованию акционеров. Данные институты рассматриваются в их взаимосвязи. Авторы приходят к выводу о том, что законодательное закрепление права акционеров требовать обязательного выкупа акций в связи с заключением акционерным обществом значительных сделок является позитивным достижением правовой системы Украины, определяют недостатки правового регулирования в этой сфере и дают рекомендации по усовершенствованию Закона Украины «Об акционерных обществах».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5429
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35-40.pdf157.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.