Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5339
Title: Професійний досвід як основа професійного образу світу
Authors: Лінецька, Ольга Олександрівна
Citation: Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 червня 2014 року / гол. редкол.: Л. М. Дунаєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ін-т інноваційної та післядипломної освіти [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014.
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: профессиональный опыт
субъективный и профессиональный образ мира личности
индивидуальный авторский миф профессии
professional experience
subjective image of the world
professional image of the world of the personality
individual author's myth of a profession
Series/Report no.: ;С. 389-392.
Abstract: В тезисах профессиональный образ мира рассматривается через призму коллективного бессознательного профессионального сообщества и личного бессознательного отдельного профессионала. Профессиональное развитие определяется как поэтапное становление личности профессионала через самоактуализацию, саморазвитие и самоосуществление.
In theses the professional image of the world is considered through a prism of collective unconscious professional community and the personal unconscious certain professional. Professional development is defined as stage-by-stage formation of the identity of the professional by self-updating, self-development and self-implementation.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5339
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389-392.pdf185.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.