Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5325
Title: Соціетальне підґрунтя підґрунтя політики мультикультуралізму
Authors: Яремчук, Оксана Василівна
Фокина, В. І.
Yaremchuk, Oksana V.
Яремчук, Оксана Васильевна
Citation: Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 червня 2014 року / гол. редкол.: Л. М. Дунаєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ін-т інноваційної та післядипломної освіти [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014.
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: мультикултуралізм
консолідація етнічних груп
соціальна робота
особистість
multikulturalizm
consolidation of the ethnic groups
social work
personality
Series/Report no.: ;С. 241-249.
Abstract: Стаття присвячена з’ясуванню можливостей консолідації етнічних груп та особистостей в соціальній роботі на основі принципу мультикультуралізму. Розглянуті особливості мультикультурних суспільств в постмодерністському ракурсі; проінтерпретоване соцієтальне підґрунтя політики мультикультуралізму.
The article is devoted to the possibilities of consolidating ethnic groups and individuals in social work on the principle of multiculturalism. The features of a multicultural society in a postmodern perspective; interpreted societal foundation policy of multiculturalism.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5325
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
241-249э.pdf174.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.