Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5276
Title: ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА ПРОЦЕС КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНИ
Authors: Саракуца, Марія Олександрівна
Саракуца, Мария Александровна
Sarakutsa, Mariia O.
Citation: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса
Issue Date: 2013
Publisher: Астропринт
Keywords: Європейські інтеграційні об’єднання
Європейський Союз
Series/Report no.: ;С. 207-212.
Abstract: Повномасштабне зближення з ЄС з подальшим надбанням членства залишається незмінним стратегічним пріоритетом розвитку України і одним з ключових питань національної безпеки. Природно, що Європейські інтеграційні об’єднання не залишилися байдужими до неодноразових спроб України реформувати свою Конституцію. І в цьому питанні Рада Європи і Європейський Союз традиційно дотримуються однієї точки зору.
Description: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса / уклад.: З. В. Кузнєцова, А. В. Левенець ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2013.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5276
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
207-212.pdf99.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.