Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5273
Title: НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ЯК ГОЛОВНА ЗАСАДА КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Authors: Прієшкіна, Ольга Василівна
Приешкина, Ольга Васильевна
Priieshkina, Olha V.
Citation: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса
Issue Date: 2013
Publisher: Астропринт
Keywords: народний суверенітет
Series/Report no.: ;С. 170-181.
Abstract: Процес державотворення в Україні на демократичних заса-дах проходить досить складно, що зумовлено низкою чинників об’єктивного та суб’єктивного характеру. До перших слід віднести перехідний етап розвитку Української держави і сус-пільства, відсутність чіткої стратегії державотворення і правотворення; до других — низький рівень політичної і правової культури населення, його правовий нігілізм, відсутність конструктивного діалогу владних структур на загальнодержавному та локальному рівнях. Ця ситуація є гальмуючим фактором на шляху вирішення найактуальніших проблем реформування політичної, економічної і духовної системи суспільства, забезпечення прав і свобод людини і громадянина, входження України до європейського і світового співтовариства.
Description: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса / уклад.: З. В. Кузнєцова, А. В. Левенець ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2013.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5273
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
170-181.pdf289.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.