Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5271
Title: ЗНАЧЕННЯ ОФІЦІЙНОГО ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ ТА ЗАКОНІВ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Authors: Пілюк, Суліко Валеріївна
Пилюк, Сулико Валерьевна
Piliuk, Suliko V.
Citation: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса
Issue Date: 2013
Publisher: Астропринт
Keywords: правове регулювання
тлумачення
офіційне тлумачення правових норм
Series/Report no.: ;С. 157-162.
Abstract: На сьогодні право тлумачити свою конституцію стало невід’ємним атрибутом юрисдикції органів конституційної юстиції багатьох країн світу. Законодавчо воно закріплене в якості самостійного повноваження, що реалізується шляхом прийняття в особливому провадженні рішення про тлумачення конституційної норми поза зв’язком із розглядом якоїсь конкретної справи, за запитом суб’єктів, названих у конституції або законі про спеціальний орган конституційного контролю. Офіційне тлумачення конституції здійснюють конституційні суди 23 країн світу, а ще в 13 країнах ними здійснюється тлумачення законів та інших нормативних актів.
Description: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса / уклад.: З. В. Кузнєцова, А. В. Левенець ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2013.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5271
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
157-162.pdf253.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.