Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5270
Title: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНІ
Authors: Левенець, Анжела Вікторівна
Левенец, Анжела Викторовна
Levenets, Anzhela V.
Citation: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса
Issue Date: 2013
Publisher: Астропринт
Keywords: статус особистості
муніципально-правова галузь
Series/Report no.: ;С. 124-129.
Abstract: Становлення в Україні демократичної, правової, соціальної держави нерозривно пов’язано із закріпленням та гарантуванням розгалуженої системи прав і свобод людини і громадянина, перш за все — на конституційному рівні, яка знаходить своє подальше відображення та деталізацію в усіх галузях права. Конституція України закріплює, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяль-ності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність».
Description: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса / уклад.: З. В. Кузнєцова, А. В. Левенець ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2013.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5270
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124-129.pdf252.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.