Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5253
Title: СУТНІСТЬ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОЇ І СОЦІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ ПРАВА
Authors: Корчевна, Любов Олександрiвна
Korchevna, Liubov O.
Корчевная, Любовь Александровна
Citation: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса
Issue Date: 2013
Publisher: Астопринт
Keywords: поняття права
психологічний підхід
соціологічний підхід
нормативні факти
емотивна теорія мотивації
Series/Report no.: ;С. 100-108.
Abstract: У 1909 році голова вітчизняної психологічної школи права Лев Петражицький відзначав: «Першим і головним завданням розроблення наукової теорії права є формулювання відповідного поняття, поняття права... Визначення поняття права е у сучасному правознавстві... ще предметом пошуку... Визначення права в юридичному смислі непридатне у якості вихідного положення і принципу для опрацювання наукової теорії права» [1, с. 199, 203, 419-436]. І далі: «Фактично сучасна юриспруденція є головним чином і переважно офіційно-правовою юриспруденцією, і вона опрацьована і вихована на основі вивчення і застосування офіційного права ... Це догматична юриспруденція» [1, с. 202, 585]. Приведені міркування Петражицького не втратили своєї актуальності до цього часу.
Description: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса / уклад.: З. В. Кузнєцова, А. В. Левенець ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2013.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5253
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100-108.pdf256.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.