Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5251
Title: МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ДЖЕРЕЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА В ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ
Authors: Кармазіна, Катерина Юріївна
Karmazina, Kateryna Yu.
Кармазина, Екатерина Юрьевна
Citation: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса
Issue Date: 2013
Publisher: Астопринт
Keywords: системах загального права
ієрархія джерел
систему правових регуляторів
нормативно-правові приписи
Series/Report no.: ;С. 65-73.
Abstract: Зближення правових систем та правова уніфікація у межах міждержавних об’єднань є одними з проявів необхідності в адекватному регулюванні та правовій регламентації міждержавних взаємовідносин. Створення та закріплення на законодавчому рівні механізму взаємодії джерел права в кожній країні світу зазвичай відбувається за відсутності цілісної наукової теорії, яка б дозволила визначити основні параметри такого механізму з врахуванням трансформацій у сучасних системах джерел права, зокрема, загального типу. Механізм взаємодії джерел національного права у правових системах загального типу, зокрема, у таких їх яскравих представницях, як правових системах Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії (далі —Великобританії), Канади, Австралійського Союзу (далі — АС), Сполучених Штатах Америки (далі — США), на наше глибоке переконання, в недостатній мірі зафіксований у національному законодавстві вищезгаданих країн, відповідно, актуальність анонсованої на початку цієї статті теми важко переоцінити.
Description: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса / уклад.: З. В. Кузнєцова, А. В. Левенець ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2013.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5251
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65-73.pdf267.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.