Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5250
Title: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ ДО ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ НОТАРІАТУ
Authors: Ільєва, Наталя Василiвна
Ilieva, Natalia V.
Ильева, Наталья Васильевна
Citation: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса
Issue Date: 2013
Publisher: Астопринт
Keywords: нотаріальна діяльність
міжнародна нотаріальна спільнота
реформування нотаріату в Україні
Series/Report no.: ;С. 41-46.
Abstract: З метою сприяння становленню цілісного підходу до правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні, визначення функцій нотаріату та побудови чіткої структури нотаріальних органів для надання населенню послуг правового та нотаріального характеру у відповідності до міжнародних стандартів, а також поступового і системного реформування українського нотаріату як інституту позасудового захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб постає необхідність дослідження зарубіжного досвіду здійснення нотаріальної діяльності та подальша його адаптація до вітчизняної системи нотаріату.
Description: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса / уклад.: З. В. Кузнєцова, А. В. Левенець ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2013 .
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5250
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41-46.pdf239.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.