Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5244
Title: ПРО КАРАЛЬНУ ТА ВИХОВНУ СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ
Authors: Гончар, Тетяна Олександрівна
Honchar, Tetiana O.
Гончар, Татьяна Александровна
Citation: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса
Issue Date: 2013
Publisher: Астопринт
Keywords: кримінальне покарання
ефективність покарання
Series/Report no.: ;С. 33-36.
Abstract: Покарання в українському кримінальному праві є найбільш суворим та розповсюдженим засобом державного примусу, що застосовується тільки судом до осіб, які визнані винними у вчиненому злочині. Проблема визначення сутності покарання є однією із головних та складних у доктрині вітчизняного кримінального права. Вона тісно пов’язана з проблемою визначення цілей покарання. Вирішення вказаних проблем ускладнюється відсутністю єдності позиції щодо сутності та цілей покарання в науці кримінального права. До того ж і законодавець на різних етапах розвитку вітчизняного кримінального законодавства по-різному вирішував ці питання.
Description: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса / уклад.: З. В. Кузнєцова, А. В. Левенець ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2013 .
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5244
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33-36.pdf282.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.