Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5242
Title: ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ
Authors: Алієва, Олена Миколаївна
Alieva, Olena M.
Citation: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса
Issue Date: 2013
Publisher: Астопринт
Keywords: повідомлення про підозру
акт повідомлення особи про підозру
затримання особи
повідомлення підозрювального про його права
Series/Report no.: ;C. 7-12.
Abstract: Повідомлення особи про підозру — це одне із важливих процесуальних рішень, яке приймає прокурор або слідчий за погодженням з прокурором до закінчення розслідування у кримінальному провадженні. В цьому процесуальному рішенні на основі доказів, зібраних у ході проведення досудового розслідування, конкретна особа набуває статусу підозрюваного.
Description: Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса / уклад.: З. В. Кузнєцова, А. В. Левенець ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2013 .
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5242
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-12.pdf265.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.