Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5192
Title: ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ КОДИФІКАЦІЇ НОРМАТИВНО- ПРАВОВИХ АКТІВ СТРАХОВОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ
Authors: Степанова, Тетяна Валеріївна
Степанова, Татьяна Валерьевна
Stepanova, Tetiana V.
Citation: Матеріали 68-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова (економіко-правовий факультет) (26-28 листоп. 2013 р., м. Одеса)
Issue Date: 2013
Publisher: Астопринт
Keywords: страхове право
соціальне страхування
майнове страхування
особисте страхування
законодавче регулювання страхування
Series/Report no.: ;С. 168-170.
Abstract: Вітчизняний законодавець визначає страхування як вид правовідносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів (ст. 1 Закону України «Про страхування»).
Description: Матеріали 68-ї наукової конференції професорсько- викладацького складу і наукових працівників ОНУ іме¬ні І. І. Мечникова (економіко-правовий факультет) (26- 28 листоп. 2013 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; ред. кол. : І. С. Канзафарова, В. І. Труба, Н. В. Ільєва [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2013.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5192
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168-170.pdf209.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.