Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5099
Title: АРХАЇЧНІ ЖАНРОВІ ТРАДИЦІЇ В П’ЄСІ М. КУЛІША «МИНА МАЗАЙЛО»
Authors: Кутила, Валерія
Citation: Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Холодов, Олексій Борисович
Keywords: М. Куліш
Мина Мазайло
літературний жанр
Series/Report no.: ;Вип. 4, С. 191-195
Abstract: Література здатна нести в собі часом закодовані й трансформовані легендарно- міфологічні образи й сюжети. Це робить її чи не найбільш універсальним засобом самопізнання людини, «знімаючи» для свідомості останньої часові й просторові бар’єри, зазначає А. Гурдуз [3, с. 3]. Останнім часом зростає інтерес людства до колективного несвідомого, а, отже, до природи міфу та його трансформації в літературних творах.
Description: Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. фак. . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5099
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
191-195.pdf108.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.