Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5093
Title: ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТА ПОЛЬСЬКИХ АНЕКДОТІВ ПРО СТУДЕНТСЬКУ МОЛОДЬ
Authors: Штепура, Анастасія
Citation: Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Яковенко, Людмила Іванівна
Keywords: українських та польські анекдоти
лінгвістика гумору
Series/Report no.: ;Вип. 4, С. 160-165
Abstract: Лінгвістиці гумору на сучасному етапі розвитку психології відводиться важлива соціальна роль: психологи, психолінгвісти активно звертають увагу на закономірності сприйняття комічного як інформації певного різновиду. Останнім часом анекдот активно досліджується і в руслі мовознавства. Питаннями лінгвістики гумору займаються такі польські та українські дослідники, як М. Динель, Д. Буттлер, О. Бріцина, І. Головаха. Отже, пропонована тема є актуальною як у плані суто мовознавчому, так і з точки зору когнітивних досліджень мови.
Description: Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. фак. . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5093
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
160-165.pdf139.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.