Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5090
Title: КАЛЕНДАРНО-ОБРЕДНАТА ТЕРМИНОСИСТЕМА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ с. КУЛЕВЧА (ПРОЛЕТЕН ЦИКЪЛ)
Authors: Христодороеа, Наталия
Citation: Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Георгиева, Светлана Ивановна
Keywords: лингвистична традиция
пролетните празници и обичаи
Series/Report no.: ;Вип. 4, С. 147-151
Abstract: През втората половина на XX век в руската лингвистична традиция и лингвистичната антропология в англоезичните страни се оформя науката этнолингвистика. И двете направления имат общ обект на научното изследване - изучаването на народните таксономични категории от гледна точка на взаимодействието на езика и културата - на границата на пресичането на обектите на множество науки - етнология, етнография, фолклористика, поетика и пр.
Description: Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. фак. . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5090
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147-151.pdf137.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.