Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5063
Title: РЕАЛЕМА СИТО В КУЛЕВЧАНСКИЯ ГОВОР
Authors: Бойчева, Наталия
Citation: Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Колесник, Валентина Александровна
Колєснік, Валентина Олександрівна
Koliesnik, Valentyna O.
Keywords: Най-характерните черти на кулевчанския говор
лексемата сито
Series/Report no.: ;Вип. 4, С. 18-21
Abstract: С. Кулевча се намира в Саратски р-н (от 1946 г. до 1995 г. – Колёсное), основано е през 1830 г. от българи-тракийци, които се преселиха от с. Кюлевча Шуменско, където отдавна живеели и тракийци. Сега в това село живеят носители на т.н. съртски говори, а говорът на с.Кулевча, според даните на АБГ, принадлежи към тракийските о-говори.
Description: Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. фак. . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5063
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-21.pdf172.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.