Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5062
Title: УКРАЇНСЬКІ ТА ПОЛЬСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧУТТЄВОГО СПРИЙНЯТТЯ ЛЮДИНИ
Authors: Білоус, Антоніна
Citation: Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Яковенко, Людмила Іванівна
Keywords: українських та польських фразеологізмів
семантика фразеологізмів
одоративне сприйняття
Series/Report no.: ;Вип. 4, С. 14-18
Abstract: Порівняння українських та польських фразеологізмів потребує детальнішого поглиблення, оскільки проблеми лінгвістичної семантики отримали новий імпульс в аспекті когнітивного підходу вивчення мовного матеріалу. Питання семантики, структури, класифікації фразеологічних одиниць детально розроблені такими видатними мовознавцями, як В. Виноградов, Л. Булаховський, В. Нікітін, О. Реформатський, А. Смирницький, Л. Сміт, О. Федоров та інші. Услід за О. Куніним, О. Смирницьким, І. Чернишевою, фразеологічну одиницю ( далі – ФО) визначаємо як нарізнооформлену сполуку слів, що характеризується стійкістю та ідіоматичністю
Description: Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. фак. . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5062
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14-18.pdf224.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.