Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5043
Title: ПЛР-АНАЛІЗ АЛЕЛЬНОГО СТАНУ WX-ГЕНІВ В ГЕНОТИПАХ СЕЛЕКЦІЙНИХ ФОРМ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ
Other Titles: Pcr analysis of the alleles of wx-loci in genotypes of wheat breeding forms
Authors: Топораш, М. К.
Toporash, N. K.
Citation: Збірка матеріалів наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених.
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: м'яка пшениця
молекулярно-генетичний поліморфізм
ПЛР
Wx-гени
Wx-loci
PCR
breading forms of bread
forms with null-alleles
Series/Report no.: ;С. 14-19.
Abstract: Одним з чинників, які змінюють якість зерна м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) є знижений вміст амілози в ендоспермі. Ця ознака позитивно впливає на хлібопекарську та борошномельну якість пшениці, так як крохмаль зі зниженим вмістом амілози більш чутливий до механічного впливу. При помелі відбувається руйнування крохмальних гранул, що збільшує площу поверхні і призводить до підвищення водопоглинальної здатності і амілолітичної активності борошна, це створює сприятливі умови для високої активності дріжджів в тісті.
The aim of work was to reveal the alleles of Wx-loci by PCR method in 16 breading forms of bread wheat that have been selected in Yurjev Plant Production Institute (Kharkov). We have detected the presence of null-allele Wx-A1b in genotypes 146-02/5, 146-07/1, 146-07/2; Wx-B1b allele — in genotype 146-06/3 and both null-alleles (Wx-A1b and Wx- B1b) in genotypes of 146-02/1, 146-02/2; in the other lines the alleles Wx-A1a, Wx-B1a, Wx-D1a have been tested.. Any form did not contain Wx-D1b allele. Forms with null-alleles will be used for creation of wheat variety with low content of amylose in endosperm of grains.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5043
Other Identifiers: УДК 633.11:577.21
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14-19.pdf408.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.