Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4920
Title: Острів Зміїний. Інформаційні джерела
Authors: Подрезова, Марина Олексіївна
Канзафарова, Ілона Станіславівна
Бачинська, Олена Анатоліївна
Полевщикова, Олена Вікторівна
Подрезова, Марина Алексеевна
Podrezova, Maryna O.
Polevshchykova, Olena V.
Полевщикова, Елена Викторовна
Бачинская, Елена Анатольевна
Bachynska, Olena A.
Kanzafarova, Ilona S.
Канзафарова, Илона Станиславовна
Citation: Острів Зміїний. Інформаційні джерела= Zmiinyi Island. Informational sources / М. О. Подрезова, І. С. Канзафарова [та ін.] ; авт.-уклад.: В. В. Самодурова ; авт.-уклад.: [та ін.] ; відп. ред., вступ, резюме: М. О. Подрезова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2008 . – 389 с. : 14л.іл. – (Науковий проект "Острів Зміїний"/ керівник проекту В.А. Сминтина) .
Issue Date: 2008
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: правові документи та наукові юридичні публікації про острів
о. Зміїний
бібліографічний покажчик літератури
publications on Zmiinyi Island
Zmiinyi Island
bibliographical index
Abstract: Монографія розглядає широке коло правових документів та наукових юридичних публікацій про острів, пропонує тексти документів з історії дипломатичних відносин навколо острова та містить аналіз рідкісних і цінних видань щодо вивчення о. Зміїний як історико-археологічного обєкту. Складовою частиною монографії є бібліографічний покажчик літератури, який дає можливість проводити пошук правової, історично ї інформації та інформації з природничих наук. Інформаційні джерела дають уяву про науково-дослідні роботи у північно-західній частині Чорного моря, зокрема, геологічні, стратиграфічні, мінерало-петрографічні, геофізичні та гідрографічні. Багато праць присвячені моніторингу острівних та морських екосистем о. Зміїний.
The monograph considers a wide range of publications on Zmiinyi Island including law documents and scientific legal publications, texts on history of diplomatic relations concerning the island and contains analysis of rare and valuable editions on Zmiinyi Island as a historical and an archaeological object. The bibliographical index being one of components of the monograph makes it possible to search for legal and historical information as well as for information on sciences. The informative sources present results of the studies carried out in the southern-western part of the Black sea namely geological, stratigraphical, mineral and petrographical, geophysical and hydrographical research. Numerous publications consider the monitoring of insular and sea ecosystem of Zmiinyi Island.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4920
Appears in Collections:Монографії НБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
inf.pdf15.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
inf_vkl.pdf79.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.