DSpace О системе DSpace
україн русск eng
[Зарегистрироваться]
 

Repository at Odesa I.Mechnikov National University >
Біологічний факультет >
Мікробіологія і біотехнологія >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4888

Название: НАФТООКИСНЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ PSEUDOMONAS
Другие названия: НЕФТЕОКИСЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ РОДА PSEUDOMONAS
OIL OXIDATIVE ACTIVITY OF SOME STRAINS OF BACTERIA OF PSEUDOMONAS GENUS
Авторы: Гудзенко, Тетяна Василівна
Волювач, Ольга В'ячеславівна
Беляева, Тамара Олексіївна
Конуп, І. П.
Бухтiяров, A. Є.
Лісютін, Г. В.
Пузирьова, І. В.
Горшкова, Олена Георгіївна
Іваниця, Володимир Олексійович
Гудзенко, Татьяна Васильевна
Волювач, Ольга Вячеславовна
Беляева, Тамара Алексеевна
Конуп, И. П.
Бухтияров, А. Е.
Лисютин, Г. В.
Пузырева, И. В.
Горшкова, Елена Георгиевна
Иваница, Владимир Алексеевич
Gudzenko, T. V.
Voliuvach, O. V.
Beliaeva, Т. О.
Konup, I. P.
Bukhtiarov, А. Е.
Lisiutin, G. V.
Puzyreva, I. V.
Gorshkova, O. G.
Ivanytsia, V. O.
Ключевые слова: нафта
бактерії роду Pseudomonas
біодеструкція
нафтоокиснювальна активність
нефть
бактерии рода Pseudomonas
биодеструкция
нефтеокислительная активность
oil
bacteria of Pseudomonas genus
biodestruction
oil oxidative activity
Дата публикации: 2013
Издатель: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Источник: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
Серия/номер: ;№ 4(24), С. 72-80
Краткий осмотр (реферат): Дослідження нафтоокиснювальної активності деяких штамів бактерій роду Pseudomonas, відібраних для використання у біоремедіації ґрунту. Методи. Бактерії P. fluorescens ONU328, P. maltophilia ONU329, P. cepacia ONU327 культивували в поживному середовищі М-9, що містило сиру нафту густиною 0,84 г /см3 у концентрації 500 мг /л. Залишковий вміст нафти через 10, 20 та ЗО діб визначали інтегральним методом інфрачервоної спектрометрії. Екстрагування нафти із проб здійснювали з використанням чотирихлористого вуглецю (CCIJ. Результати. У результаті проведених досліджень встановлено, що бактерії роду Pseudomonas, відібрані для використання в біотехнології очищення грунту, впродовж місяця розкладають вуглеводні сирої нафти з вихідною концентрацією 500 мг /дм3 на 70—80%. Нафтоокиснювальна активність усіх використаних штамів мікроорганізмів була високою. Уже в перші 10 діб експозиції — ступінь біодеструкцїї вуглеводнів нафти досягав 62,0—73,0%. Висновок. Штами бактерій P. cepacia ONU327, P. maltophilia ONU329 та P. fluorescens ONU328 можуть бути рекомендовані для розробки технологій біоремедіації грунту від нафти та нафтопродуктів.
Исследование нефтеокислительной активности некоторых штаммов бактерий рода Pseudomonas, отобранных для использования в биоремедиации почвы. Методы. Бактерии P. fluorescens ONU328, P. maltophilia ONU329, P. cepacia ONU327 культивировали в питательной среде М-9, содержащей сырую нефть плотностью 0,84 г /см3 с концентрацией 500 мг /л. Остаточное содержание нефти через 10, 20 и 30 суток определяли интегральным методом инфракрасной спектрометрии. Извлечение нефти из проб осуществляли с использованием четыреххлористого углерода (СС14). Результаты. В результате проведенных исследований установлено, что бактерии рода Pseudomonas, отобранные для использования в биотехнологии очистки почвы, в течение месяца разлагают углеводороды сырой нефти с исходной концентрацией 500 мг /дм3 на 70—80%. Нефтеокислительная активность всех использованных штаммов микроорганизмов была высокой уже в первые 10 суток экспозиции — степень биодеструкции углеводородов нефти достигала 62.0—73.0%. Штаммы бактерий P. cepacia ONU327, P. maltophilia ONU329 и P. fluorescens ONU328 могут быть рекомендованы для разработки технологий биоремедиации почвы от нефти и нефтепродуктов
Study of oil oxidative activity of some strains of bacteria of Pseudomonas genus, selected for use in bioremediation of soil. Methods. Bacteria P. fluorescens ONU328, P. maltophilia ONU329, P. cepacia ONU327 have been cultivated in nutrient medium M-9 contained crude oil with density of 0.84 g /cm3 with the concentration 500 mg /1. The residual content of oil in 10, 20 and 30 days, was determined by the integral method of infrared spectroscopy. Oil extraction of the samples was performed by using carbon tetrachloride (CC14). Results. It was determined that the bacteria of genus Pseudomonas selected for use in biotechnology of purification of soil, within a month broke down hydrocarbons of crude oil with initial concentration of 500 mg /dm3 up to 70—80%. Oil oxidative activity of all used strains of microorganisms was high in the first 10 days of the exhibition — the degree of biodegradation of petroleum hydrocarbons reached 62.0—73.0%. Bacteria strains of P. cepacia ONU327, P. maltophilia ONU329 and P. fluorescens ONU328 can be recommended for the development of technologies of soil bioremediation from oil and oil products.
Описание: Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology : науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса :
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4888
Располагается в коллекциях:Мікробіологія і біотехнологія

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
МБ72-80.pdf742,81 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

п╞пҐпЄп╣п╨я│ я├п╦я┌п╦я─п╬п╡п╟пҐп╦я▐ DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь