Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4872
Назва: КОМПЛЕКСЫ [ТЕТРАХЛОРО-(М-4-К-БЕНЗИЛИДЕНСАЛИЦИЛОИЛ-ГИДРАЗИНАТО- N, О) ОЛОВА (IV)] (R = ОСН3, Br, N(CH3)2) И ИХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
Інші назви: КОМПЛЕКСИ [ТЕТРАХЛОРО-(№4-Р-БЕНЗИЛІДЕНСАЛІЦИ-ЛОЇЛГІДРАЗИНАТО- N, О) СТАНУМУ (IV)] (R = ОСИ3, Br, N(CH3)2) ТА ЇХ ПРОТИЗАПАЛЬНА АКТИВНІСТЬ
THE COMPLEXES [TETRACHLORIDO-(N-4-R-BENZYLIDENESALICYL0YLHYDRAZINAT0-N,0)TIN(IV)] (R = OCH3, Br, N(CH3)2) AND THEIR ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY
Автори: Шматкова, Н. В.
Сейфуллина, Инна Иосифовна
Александрова, А. И.
Полищук, А. В.
Шматкова, Н. В.
Сейфулліна, Інна Йосипівна
Олександрова, О. I.
Поліщук, О. В.
Shmatkova, N. V.
Seifullina, Inna Y.
Aleksandrova, А. I.
Polishchuk, А. V.
Бібліографічний опис: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Дата публікації: 2013
Видавництво: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: противовоспалительная активность
олово (IV)
SnCl4
гидразоны
координационные соединения
протизапальна активність
станум (IV)
SnCl4
гідразони
координаційні сполуки
anti-inflammatory activity
tin (IV)
SnCl4
hydrazones
coordination compounds
Серія/номер: ;Т. 18, Вип. 2(46), С. 16-24
Короткий огляд (реферат): Взаимодействием SnCl4 с салицилоилгидразонами 4-R-бензальдегидов (2-OH-HB-4R-b) в ацетонитриле получены комплексы [SnCl4(2-OH-HB-4R-b)] • CH3CN (R = 4-OCH3 (I), 4-Br(II)). Состав и строение (O(C=O)-N(CH=N) — координация амидной формы лиганда) установлены методами элементного анализа, кондук-тометрии, термогравиметрии и ИК спектроскопии. Исследована противовоспалительная активность (I, II) и ранее синтезированного, структурно охарактеризованного [SnCl4(2-OH-HB-4R-b-H)] (R=N(CH3)2 (III) на модели асептического каррагинан-индуцированного отека и показано, что наибольшую активность проявляет соединение (II).
Взаємодією SnCl4 з саліцилоїлгідразонами 4^-бензальдегідів (2-OH-HB-4R-b) в ацетонітрилі отримано комплекси [SnCl4(2-OH-HB-4R-b)] • CH3CN (R = 4-OCH3 (I), 4-Br (II)). Склад і будова (O (C=O) — N(CH=N) — координація амідної форми ліганду) встановлені методами елементного аналізу, кондуктометрії, термогравіметрії та ІЧ спектроскопії. Досліджено протизапальну активність (I, II) і раніше синтезованого, структурно охарактеризованого [SnCl4(2-OH-HB-4R-bH)] (R = N(CH3)2 (III) на моделі асептичного каррагінан-індукованого набряку і показано, що найбільшу активність проявляє сполука (II).
The complexes [SnCl4(2-OH-HB-4R-b)] CH3CN (R = 4-OCH3 (I), 4-Br(II)) were obtained by interaction of SnCl4 with salicyloylhydrazones 4-R-benzaldehydes (2-OH-HB-4R-b) in acetonitrile. The composition and structure (O(C_O)-N(CH_N) — the coordination of ligand’s amide form) were established by element analysis methods, conductometry, thermogravimetry and IR spectroscopy. It was studied the anti-inflammatory activity of (I, II) and previously synthesized, structurally characterized [SnCl4(2-OH-HB-4R-bH)] (R=N (CH3)2 (III) in model of aseptic carrageenan induced swelling, and it is shown that compound (II) demonstrates the highest activity.
Опис: Вісник Одеського нац. університету: сер.: Хімія : науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2013
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4872
Розташовується у зібраннях:Вісник Одеського національного університету. Хімія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
16-24.pdf381.69 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.