Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4809
Назва: ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ И ОНТОГЕНЕЗ EQUISETUM ARVENSE L.
Інші назви: ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПІГМЕНТИ І ОНТОГЕНЕЗ EQUISETUM ARVENSE L.
PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS AND ONTOGENESIS OF EQUISETUM ARVENSE L.
Автори: Сытников, Денис Михайлович
Щербатюк, Н. Н.
Ситніков, Денис Михайлович
Бабенко, Л. М.
Щербатюк, М. М.
Sytnikov, Denys M.
Babenko, L. М.
Shcherbatyuk, М. М.
Бабенко, Л. М.
Бібліографічний опис: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
Дата публікації: 2013
Видавництво: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: Equisetum arvense L
хлорофилл
ультраструктура тканей
онтогенез
хлорофіл
ультраструктура тканин
онтогенез
chlorophyll
tissue ultrastructure
ontogenesis
Серія/номер: ;Том 18,вип. 2(31) С. 50-60
Короткий огляд (реферат): Изучена динамика содержания хлоропластных пигментов в различных органах хвоща полевого (Equisetum arvense L.) в онтогенезе и ультраструктурные особенности его фотосинтезирующих тканей. Показано, что содержание хлорофилла a и b в различных органах хвоща полевого зависит от периода онтогенеза и фазы развития растения. Установлена ведущая роль хлоренхимы нижних ветвей вегетативных побегов хвоща в накоплении максимального количества хлорофилла. В клетках хлоренхимы нижних ветвей идентифицировано скопление дифференцированных хлоропластов. Обсуждается роль структуры и физиологического состояния фотосинтетического аппарата хвоща полевого в его способности эффективно накапливать вегетативную массу и запасные питательные вещества за короткий период активного развития.
Досліджено динаміку вмісту хлоропластних пігментів у різних органах хвоща польового (Equisetum arvense L.) в онтогенезі і ультраструктурні особливості його фо-тосинтезуючих тканин. Показано, що вміст хлорофілу a і b в різних органах хвоща польового залежить від періоду онтогенезу і фази розвитку рослини. Встановлено провідну роль хлоренхіми нижніх гілок вегетативних пагонів хвоща польового в накопиченні максимальної кількості хлорофілу. В клітинах хлоренхіми нижніх гілок ідентифіковані скупчення диференційованих хлоропластів. Обговорюється роль структури і фізіологічного стану фотосинтетичного апарату хвоща польового у його здатності до ефективного накопичення вегетативної маси і запасних поживних речовин за короткий період активного розвитку.
The dynamic of content of chloroplast pigments from different organs of horsetail (Equisetum arvense L.) during ontogenesis and ultrastructure characteristics of its photosynthetic tissues were studied. It was shown that chlorophyll a and b content of different organs of horsetail depended on the ontogenesis period as well as the plant development phase. The key role of chlorenchima from vegetative shoots (lower branches) of the horsetail in chlorophyll accumulation was found. In chlorenchima cells of lower branches there were identified the clusters of chloroplasts with differentiated structure. The role of structure and physiological state of photosynthetic complex of the horsetail in its ability effectively accumulate vegetative mass and reserved nutritive materials in a short period of active development is discussing.
Опис: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4809
Розташовується у зібраннях:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
50-60.pdf2.96 MBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.