Останні додані

 • Архитектоника идентичности 

  Худенко, Андрей Владимирович; Худенко, Андрій Володимирович (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2010)
  Монография посвящена одной из актуальных проблем современного гуманитарного знания. В центре внимания исследование идентичности в ее разных измерениях. Собственный подход автора состоит, с одной стороны в артикуляции ...
 • Формування етно-конфесійної структури населення міст Південної України (кінець XVIII — перша половина XIX ст.) 

  Діанова, Наталія Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2010)
  Монографія є спробою комплексного дослідження процесу формування етно-конфесійної структури населення міст південного регіону наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст. Значна увага приділяється проблемі заснування та ...
 • Козацтво в “післякозацьку добу” української історії (кінець XVIII-XIX ст.) 

  Бачинська, Олена Анатоліївна (2009)
  Більшість з досліджень історії українського козацтва завершуються ліквідацією автономії Гетьманщини (1764 р.) та зруйнуванням Запорозької Січі (1775 р.), завершуючи тим самим “козацьку добу” 60-70-ми рр. XVIII ст. Як ...
 • Османські фортеці Буджака на межі XVІІІ – ХІХ ст.: залоги й їхній склад 

  Бачинська, Олена Анатоліївна; Bachynska, Olena A. (2013)
  У виданні «Османські фортеці Буджака на межі XVІІІ–ХІХ ст.: залоги й їхній склад» на основі документальних джерел розповідається про історію, склад і долю залог османських фортець Бендери, Аккерман, Кілія, Ізмаїл та ін. ...
 • Нижньодунайський рушник 

  Кушнір, В'ячеслав Григорович; Kuşnir, Viacheslav G.; Kushnir, Viacheslav H. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
  з 1997 року розпочалася українсько- румунсько-молдавська співпраця в рамках програми Єврорегіон «Нижній Дунай». З того часу дослідження історії і культури населення Нижнього Подунав’я стали регулярними. За цей період зібрано ...
 • «Философский скиталец» і «homo viator». Філософські погляди М. Я. Ґрота. Проект реформи філософії 

  Голубович, Інна Володимирівна (2017-02-20)
  Філософським поглядам Миколи Яковича Ґрота присвячено не так вже багато досліджень, як того заслуговує цей видатний вчений, мислитель, реформатор вітчизняної філософії і як форми думки і як форми організаційно-практичної ...
 • М. Я. Ґрот у стінах Новоросійського університету 

  Хмарський, Вадим Михайлович; Музичко, Олександр Євгенович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  У лютому 1883 р. до Одеси надійшли дві телеграми з Києва від одного й того адресанта – декана історико-філологічного факультету університету Св. Володимира видатного історика-україніста професора Володимира Боніфатійовича ...
 • Господарсько-побутова адаптація українців Південно-західного степу і Нижнього подунав'я (друга половина XIX - перша половина XX ст.) 

  Кушнір, В'ячеслав Григорович (2012)
  У монографії розглядаються питання господарсько-побутової адаптації українців у природно-географічних умовах порубіжжя степу і лісостепу, південно-західної частини степової зони і дельти Дунаю. Визначаються чинники ...
 • Острів Зміїний. Історія та археологія 

  Сминтина, В. А.; Сминтина, О. В.; Охотніков, С. Б.; Smyntyna, V. A.; Smyntyna, Olena V.; Okhotnikov, S. B. (2008)
  Монографію підготовлено в рамках наукового проекту ОНУ імені І. І. Мечникова Острів Зміїний. У даній монографії узагальнені результати наземних та підводних досліджень археологічної та історико-культурної спадщини острова, ...
 • Бекир Чобан-Заде. Жизнь. Судьба. Эпоха 

  Урсу, Дмитрий Павлович (2013)
  Книга является первой научной биографией профессора Бекира Чобан-заде, поэта-классика крымскотатарской литературы, видного ученого-тюрколога и общественного деятеля. Она создана на широкой базе документальных источников, ...