Останні додані

 • Жизнеописание ученого-историка на перекрестке историографических традиций. Теория. Методология. Практика 

  Попова, Татьяна Николаевна (2017)
  В книге Т.Н. Поповой, профессора Одесского национального университета имени И.И. Мечникова, рассмотрен широкий круг проблем теории, методологии и практики биографических исследований. Проанализированы интеллектуальные ...
 • Історія і культура українців Північної Добруджі 

  Кушнір, В'ячеслав Григорович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Розглядається історія переселення українців до Північної Добруджі, Дунавецької Січі, життєдіяльності української громади. Основна увага приділена ключовим питанням, які формують уявлення про особливості історії, господарства, ...
 • Традиційна весільна обрядовість українців Одещини (20-80-ті рр. XX ст.) 

  Кушнір, В'ячеслав Григорович; Петрова, Наталя Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
  Монографія присвячена вивченню системи традиційного дошлюбного спілкування молоді та весільної обрядовості українців Одещини протягом 20 — 80-х років XX ст. З'ясовані форми дошлюбного спілкування молоді, висвітлені цикли ...
 • Нариси традиційної культури українців Одещини 

  Кушнір, В'ячеслав Григорович; Петрова, Наталя Олександрівна; Поломарьов, Віктор Михайлович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2010)
  На сторінках видання узагальнено етнографічний матеріал, який репрезентує традиційну культуру українців Миколаївського району Одеської області. Аналізуються особливості житлобудування і облаштування побуту, висвітлюються ...
 • Архитектоника идентичности 

  Худенко, Андрей Владимирович; Худенко, Андрій Володимирович (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2010)
  Монография посвящена одной из актуальных проблем современного гуманитарного знания. В центре внимания исследование идентичности в ее разных измерениях. Собственный подход автора состоит, с одной стороны в артикуляции ...
 • Формування етно-конфесійної структури населення міст Південної України (кінець XVIII — перша половина XIX ст.) 

  Діанова, Наталія Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2010)
  Монографія є спробою комплексного дослідження процесу формування етно-конфесійної структури населення міст південного регіону наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст. Значна увага приділяється проблемі заснування та ...
 • Козацтво в “післякозацьку добу” української історії (кінець XVIII-XIX ст.) 

  Бачинська, Олена Анатоліївна (2009)
  Більшість з досліджень історії українського козацтва завершуються ліквідацією автономії Гетьманщини (1764 р.) та зруйнуванням Запорозької Січі (1775 р.), завершуючи тим самим “козацьку добу” 60-70-ми рр. XVIII ст. Як ...
 • Османські фортеці Буджака на межі XVІІІ – ХІХ ст.: залоги й їхній склад 

  Бачинська, Олена Анатоліївна; Bachynska, Olena A. (2013)
  У виданні «Османські фортеці Буджака на межі XVІІІ–ХІХ ст.: залоги й їхній склад» на основі документальних джерел розповідається про історію, склад і долю залог османських фортець Бендери, Аккерман, Кілія, Ізмаїл та ін. ...
 • Нижньодунайський рушник 

  Кушнір, В'ячеслав Григорович; Kuşnir, Viacheslav G.; Kushnir, Viacheslav H. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
  з 1997 року розпочалася українсько- румунсько-молдавська співпраця в рамках програми Єврорегіон «Нижній Дунай». З того часу дослідження історії і культури населення Нижнього Подунав’я стали регулярними. За цей період зібрано ...
 • «Философский скиталец» і «homo viator». Філософські погляди М. Я. Ґрота. Проект реформи філософії 

  Голубович, Інна Володимирівна (2017-02-20)
  Філософським поглядам Миколи Яковича Ґрота присвячено не так вже багато досліджень, як того заслуговує цей видатний вчений, мислитель, реформатор вітчизняної філософії і як форми думки і як форми організаційно-практичної ...
 • М. Я. Ґрот у стінах Новоросійського університету 

  Хмарський, Вадим Михайлович; Музичко, Олександр Євгенович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  У лютому 1883 р. до Одеси надійшли дві телеграми з Києва від одного й того адресанта – декана історико-філологічного факультету університету Св. Володимира видатного історика-україніста професора Володимира Боніфатійовича ...
 • Господарсько-побутова адаптація українців Південно-західного степу і Нижнього подунав'я (друга половина XIX - перша половина XX ст.) 

  Кушнір, В'ячеслав Григорович (2012)
  У монографії розглядаються питання господарсько-побутової адаптації українців у природно-географічних умовах порубіжжя степу і лісостепу, південно-західної частини степової зони і дельти Дунаю. Визначаються чинники ...
 • Острів Зміїний. Історія та археологія 

  Сминтина, В. А.; Сминтина, О. В.; Охотніков, С. Б.; Smyntyna, V. A.; Smyntyna, Olena V.; Okhotnikov, S. B. (2008)
  Монографію підготовлено в рамках наукового проекту ОНУ імені І. І. Мечникова Острів Зміїний. У даній монографії узагальнені результати наземних та підводних досліджень археологічної та історико-культурної спадщини острова, ...
 • Бекир Чобан-Заде. Жизнь. Судьба. Эпоха 

  Урсу, Дмитрий Павлович (2013)
  Книга является первой научной биографией профессора Бекира Чобан-заде, поэта-классика крымскотатарской литературы, видного ученого-тюрколога и общественного деятеля. Она создана на широкой базе документальных источников, ...