Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4594
Title: Особливості структури лексико-семантичного поля „коштовне каміння" в англійській мові
Authors: Полтавчук, Л. В.
Citation: Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
Issue Date: 2006
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: лексико-семантичне поле
англійська мова
Series/Report no.: ;Вип. 17.
Abstract: У сучасній лінгвістиці лексико-семантичне поле (далі - ЛСП) визначається як сукупність лексичних одиниць, які об'єднані спільністю змісту та відображають поняттєву, предметну або функціональну подібність позначуваних явищ. Всі одиниці поля об'єднані на основі інтегральної ознаки, яка виражається лексемою з узагальнюючим значенням - архілексемою. У деяких наукових працях дана архілексема має назву „ідентифікатор ЛСП" і визначається як словосполучення, що не входить до складу поля та позначає родове поняття, стосовно якого всі члени поля є видовими поняттями.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4594
Appears in Collections:Записки з романо-германської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
172-179.pdf289.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.