Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4585
Title: Хронотоп газетного дискурсу
Authors: Колегаєва, Ірина Михайлівна
Колегаева, Ирина Михайловна
Kolehaieva, Iryna M.
Citation: Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
Issue Date: 2006
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: дискурс
хронотоп
Series/Report no.: ;Вип. 17.
Abstract: Загальним місцем багатьох сучасних публікацій з філологічних проблем є міркування про багатовимірність і неусталеність поняття «дискурс». Дійсно, визначення, підходи, катетеризації дискурсу, що ними послуговуються різні науковці, є вельми різними, іноді взаємозаперечними. Згідно цілей нашого дослідження обираємо дефініцію дискурсу, запропоновану як одну із кількох можливих у термінологічній енциклопедії О. Селіванової „Сучасна лінгвістика": «дискурс - замкнена цілісна комунікативна ситуація (подія), складниками якої є комуніканти й текст як знаковий посередник, зумовлена різними чинниками, що опосередкують спілкування й розуміння (соціальними, культурними, етнічними і т. ін.)»
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4585
Appears in Collections:Записки з романо-германської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107-113.pdf170.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.