Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4577
Title: Ідеологізованість як окремий тип оцінного відношення (на матеріалі лексики політичної преси)
Authors: Весна, Тетяна Василівна
Citation: Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
Issue Date: 2006
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: відношення
ідеологізованість
Series/Report no.: ;Вип. 17.
Abstract: Однією з характерних властивостей політичного дискурсу є його культурно-історична зумовленість та ідеологічна маркованість, що пов'язані з інтересами певного суспільства чи окремої соціальної групи. Така єдність мови і суспільної свідомості, мови і національної культури робить необхідним дослідження мовних значень у аспекті їх соціальної детермінованості, що особливо актуально для лексики, яка безпосередньо пов'язана з номінацією соціально значимих реалій.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4577
Appears in Collections:Записки з романо-германської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51-58.pdf143.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.