Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4573
Title: Еліпсис в англомовних афористичних текстах
Authors: Александрова, Вікторія Георгіївна
Issue Date: 2006
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: еліпсис
текст
Series/Report no.: ;Вип. 17
Abstract: Об'єктом цієї статті є синтаксичний еліпсис (0), а предметом - специфіка його реалізації в афористичних текстах сучасної англійської мови. Звідси й основна мета роботи: вивчення шляхів і способів реалізації еліпсиса у текстах паремічного типу - афоризмах. Розгляд останніх під таким кутом зору є вельми актуальним з огляду на те, що ритм і динаміка сучасного життя диктують необхідність використання лаконічних і разом з тим ємних одиниць мови. Безпосереднє відношення до формування таких одиниць має еліпсис як один із продуктивних способів компактного аранжування інформації.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4573
Appears in Collections:Записки з романо-германської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-9.pdf227.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.