Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4555
Title: Трансформація архітектонічної структури оригінального тексту в адаптованому варіанті
Authors: Насталовська, Ірина Вікторівна
Насталовская, Ирина Викторовна
Nastalovska, Iryna V.
Citation: Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
Issue Date: 2007
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: оригінальний текст
композиція
архітектонічна стуктура
Series/Report no.: ;Вип. 18.
Abstract: Сучасне визначення терміна композиція як поєднання частин у єдине ціле та як структура передбачає, що під ним можуть розуміти різни рівні організації тексту. В залежності від того, про який з можливих рівнів йдеться, розрізняють різні аспекти композиції - організацію персонажного ряду, сюжетні зв'язки в творі, повторення та варіації, чередування композиційно-мовленнєвих форм, а також членування тексту на певні частини. Існує також погляд на композиційний устрій художнього твору як на зміну в ньому точок зору, з яких ведеться розповідь. Згідно з цим трактуванням виділяють семантику, синтактику та прагматику композиційної побудови. Як синоніми до цього терміну (композиційний устрій) виступають такі слова як диспозиція, конструкція, компонування, організація, план.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4555
Appears in Collections:Записки з романо-германської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107-118.pdf158.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.