Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4518
Title: ДОСВІД ШВЕЙЦАРІЇ У ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ
Authors: Черток, Лілія Петрівна
Citation: Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса). Збірник наукових праць, 19-20 квітня, 2013р.
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: підготовка вчителів
«Педагогіка міжкультурного спілкування»
досвід Швейцарії
Series/Report no.: ;С. 557-561.
Abstract: Сучасні західні освітні теорії відображують соціальну політику держав, які змушені реагувати на підсилення національної й інтернаціональної міграції, зумовлених глобалізаційними процесами у економічній, культурній, освітній галузях. Підготовка вчителів на засадах міжкультурного підходу як відповідь викликам сьогодення є актуальною проблемою для багатьох західноєвропейських країн, зокрема для Швейцарії. Актуальність цієї проблеми для Швейцарії зумовлена її міжкультурного й міжмовною множинністю: наявність чотирьох мовних регіонів, інтенсифікація процесів міграції й змішання мов і, як наслідок, високий рівень гетерогенності у школі. Отже, для ефективного виконання професійної діяльності з урахуванням цих особливостей у Швейцарії розроблено спеціальні освітні програми для підготовки вчителів, що базуються на міжкультурному підході. Найбільш значною із цих програм є «Педагогіка міжкультурного спілкування» [2:124]. Підготовка викладачів на засадах міжкультурного підходу ставить перед собою такі завдання як: спонукання педагогів відходити від їхніх культурних стереотипів; оволодіння професійними прийомами й методами застосування інтегративних та індивідуальних підходів у мультикультурних класах; розвинення відкритості щодо різних культур з огляду на розбіжності у поглядах та культурних перспективах тощо.
Description: Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса). Збірник наукових праць, 19-20 квітня, 2013р. / Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса) ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фак. РГФ ; відп. ред.: С. В. Плотницька . –Одеський нац. ун-т.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4518
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
557-561.pdf61.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.