Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4490
Title: РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ З ТЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ УПРОДОВЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Authors: Железняк, Олексій Валерійович
Citation: Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса). Збірник наукових праць, 19-20 квітня, 2013р.
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: проблема розвитку професійної компетентності
виховання учнів
Series/Report no.: ;С. 294-299.
Abstract: Проблема розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів з гендерного виховання учнів до сьогодні залишається теоретично недостатньо дослідженою, незважаючи на суттєвий доробок українських і російських науковців з питань застосування засобів компетентнішого підходу (Н. Бібік, В. Гаврилюк. О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко), визначення сутності (Л. Кондрашова, В. Сластьонін, А. Хуторський), структури (В. Калінін, II. Лобанова, І. Міщенко, Л. Тархан, О. Чабан), видів професійних компетенцій педагога та їх формування (Н. Глузман, А. Семенова, П. Терехов, Л. Хоружа, О. Цокур). Причиною тому є суперечності між: потребою українського суспільства в освітянах, здатних ефективно виконувати покладені на них нові виховні функції, та підготовкою педагогічних кадрів без урахування ідей тендерної рівності, принципів тендерного підходу: наявністю в сучасній педагогіці різних концепцій виховання особистості нового типу та відсутністю в них Тендерно зорієнтованих методик і технологій; вагомістю тендерної педагогіки та невідповідністю практичного використання у процесі професійної підготовки, післядипломиої освіти вчителів.
Description: Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса). Збірник наукових праць, 19-20 квітня, 2013р. / Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса) ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фак. РГФ ; відп. ред.: С. В. Плотницька . –Одеський нац. ун-т.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4490
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294-299.pdf68.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.