Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4444
Title: РОЛЬОВІ ІГРИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Authors: Хромченко, Олена Василівна
Citation: Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса). Збірник наукових праць, 19-20 квітня, 2013р.
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: рольові ігри
аналіз педагогічних джерел
дослідження наукового фонду
Series/Report no.: ;С. 65-70.
Abstract: Одним з головних завдань сучасної школи є підготовка школярів до міжмовного спілкування з метою підвищення їх конкурентоспроможності та формування готовності до вирішення професійних задач в умовах іншомовної комунікації. Вирішенню цього питання сприяє пошук нових, ефективних форм, методів, методик та технологій навчання. Як свідчать дослідження та практика, недоліками підготовки майбутніх спеціалістів виступають переважання традиційних форм організації практичних занять з іноземної мови, недостатнє використання сучасних інноваційних технологій навчання.Провідне значення в процесі формування комунікативної компетенції майбутніх спеціалістів має використання методу рольової гри. Окреслена проблема розглядалась в таких аспектах: методичні засади використання ігрових методів (В.Задоя); рольова гра як засіб розвитку творчої активності учнів (Я. Гулецька, С. Коломієць); формування мовних компетенцій учнів при використанні рольових ігор (С. Жигалко, О. Леонова); організація мовленнєвих симуляційних ігор (В. Терещук). Метою нашої статті є розкрити сутність методу рольової гри та умови його втілення в навчальний процес при викладанні іноземної мови.
Description: Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса). Збірник наукових праць, 19-20 квітня, 2013р. / Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса) ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фак. РГФ ; відп. ред.: С. В. Плотницька . –Одеський нац. ун-т.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4444
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65-70.pdf67.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.