Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4440
Title: ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Authors: Губанова, Н. С.
Citation: Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса). Збірник наукових праць, 19-20 квітня, 2013р.
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: викладач іноземної мови
проект
Series/Report no.: ;С. 11-14.
Abstract: Останнім часом все більше і більше говорять про діяльнісно-орієнтований підхід у навчанні, коли навчання має на увазі саме діяльність студента. До діяльнісно-орієнтованого підходу відноситься, насамперед, метод проектів. Особистісно-орієнтоване навчання, навчання у співпраці, проективні методики дозволяють вирішити проблему мотивації, створити позитивний настрій до навчання. А коли студенти вчаться із задоволенням, із захопленням, розкриваються потенційні можливості кожної особистості. Доцільність і ефективність впровадження проектної діяльності науково обґрунтовані працями вітчизняних та зарубіжних учених (І. Бех, І. Зязюн, В. Кремен, Н. Ничкало, О. Савченко, О. Сухомлинський, Є.С. Полат, С. Барбіна, Н. Бібік, А. Богуш, С.Гончаренко, В. Гриньова, Н. Кічук, М. Князян, В. Радул та інші).
Description: Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса). Збірник наукових праць, 19-20 квітня, 2013р. / Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна (7;2013;Одеса) ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фак. РГФ ; відп. ред.: С. В. Плотницька . –Одеський нац. ун-т.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4440
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-14.pdf59.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.