Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4389
Назва: Проблема цінностей та ціннісних орієнтацій особистості в психологічній науці
Інші назви: Проблема ценностей и ценностных ориентаций личности в психологической науке
A problem of values and valued orientations of personality is in psychological science
Автори: Шахова, Наталія Євгенівна
Шахова, Hаталья Eвгеньевна
Shakhova, Nataliya Ye.
Бібліографічний опис: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
Дата публікації: 2013
Видавництво: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: ціннісні орієнтації
свідомість
стратегічні життєві цілі
мотивація
суб’єктна активність
розвиток особистості
ценностные ориентации
сознание
стратегические жизненные цели
мотивация
субъектная активность
развитие личности
valued orientations
consciousness
strategic vital aims
motivation
activity
development of personality
Серія/номер: Психологія; Т. 18, вип. 22
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена дослідженню ціннісних орієнтацій з позицій виділення основних підходів, що забезпечує цілісність та глибину розкриття проблеми. Ціннісні орієнтації як одне з центральних особистісних утворень виражають свідоме ставлення людини до соціальної дійсності і в цьому контексті визначають широку мотивацію її поведінки та створюють значний вплив на всі сторони життєдіяльності. Автором виділено загальнопсихологічний, характерологічний, соціально-культурологічний, екзистенціальний, онтогенетичний та особистісний підходи.
Статья посвящена исследованию ценностных ориентаций с позиции выделения основных подходов, что обеспечивает целостность и глубину раскрытия проблемы. Ценностные ориентации как одно из центральных личностных образований выражают сознательное отношение человека к социальной действительности и в этом контексте определяют широкую мотивацию его поведения и создают значительное влияние на все стороны жизнедеятельности. Автором выделен общепсихологический, характерологический, социальнокультурологический, экзистенциальный, онтогенетический и личностный подходы.
The article is devoted research of the valued orientations from position of selection of basic approaches, that provides integrity and depth of opening of problem. Valued orientations as one of central personality educations, express conscious attitude of man toward social reality and in this context determine wide motivation of his conduct and create considerable influence on all sides of vital functions. An author is select psychological, kharacterological socially culturological, existential, ontogenetic and personality approaches.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4389
Розташовується у зібраннях:Вісник Одеського національного університету. Психологія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
231-237.pdf224.34 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.