Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4250
Title: Вивчення, моделювання і прогнозування розвитку абразійно-обвааьних та абразійно- зсувних берегів за методом узагальнених змінних
Other Titles: Изучение, моделирование и прогнозирование развития абразионно-обвальных и абразионно-оползневых берегов на основе метода обобщенных переменных
The study, simulation and forecast dynamics of abrasion cliff and abrasion-landslide coasts on the basis method of "generalization variables"
Authors: Коніков, Євген Георгійович
Педан, Галина Сергіївна
Коников, Евгений Георгиевич
Педан, Галина Сергеевна
Konikov, Yevhen H.
Pedan, Halyna S.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2003
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: подібність
моделювання
абразія
морські береги
Чорне море
подобие
моделирование
абразия
морские берега
Черное море
similarity
simulation
abrasion
sea coasts
Black Sea
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки; Т. 8, вип. 5.
Abstract: В статті розглянуті питання розроблення методики моделювання переробки абразійно-обвальних та абразійно-зсувних морських берегів північно-західної частини Чорного моря на підставі використання положень теорії геологічної подібності (методу узагальнених змінних).
В статье обсуждаются вопросы разработки методики моделирования переформирования абразионно-обвальных и абразионно-оползневых морских берегов северо-западной части Черного моря на основе использования положений теории геологического подобия (метод обобщенных переменных).
The problems of creation of the methodic for simulation development abrasion cliff and abrasion-landslide sea-coasts in the North-Western Black Sea on the basis the theorems of theory geological similarity (the method of generalization variables) were reviewed.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4250
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
155-163.pdf650.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.