Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4219
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВихованець, Галина Володимирівна-
dc.contributor.authorВыхованец, Галина Владимировна-
dc.contributor.authorVykhovanets, Halyna V.-
dc.date.accessioned2014-01-13T08:50:01Z-
dc.date.available2014-01-13T08:50:01Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifierУДК 551.4.038+551.4.042-
dc.identifier.citationВісник Одеського національного університету = Odesa National University Heralduk
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4219-
dc.description.abstractУ зв’язку із сучасними змінами клімату на Землі відбуваються зміни водного балансу Світового океану, Чорного моря — в тому числі. В результаті, відбувається здіймання рівня морів. Оскільки ця проблема вивчена недо-: сить повно, то виникає певна загроза оптимальному використанню природа них ресурсів на морських берегах. Багато ділянок на берегах Чорного моря окуповані піщаними барами, косами, пересипами, терасами, які на своїй поверхні несуть еоловий рельєф та є осередками розповсюдження еолових процесів. Піднесення рівня води Чорного моря загрожує зруйнувати акумулятивні форми, а разом з ними — і еоловий рельєф як найважливий елемент збереження самих форм і екологічна полиця унікальної флори і фауни. На підставі багаторічних досліджень розроблені напрямки вирішення, проблеми деструктивного впливу підйому рівня моря на береговий хвильовий і еоловий рельєф.uk
dc.description.abstractВ связи с современными изменениями климата происходит изменение водного баланса Мирового океана, Черного моря в том числе. Эти изменения обусловливают относительное повышение уровня моря. Поскольку данная проблема изучена неполно, то появилась угроза рациональному использованию природных ресурсов на морских берегах. На Черном море широко распространены песчаные берега, которые несут на себе эоловый рельеф. Рост уровня моря угрожает разрушить аккумулятивные формы берегового рельефа, а вместе с ними — и эоловый рельеф. На основании обширной информации разработаны пути решения проблемы деструктивного влияния роста уровня на береговой рельеф.uk
dc.description.abstractIn current decades sea level rise is distributed within the Black and Azov Seas and along its shoreline, along sandy bars, spits and barriers especially. The event have result to destroy various sandy accumulative forms, with Aeolian dunes including. Three main processes can to undergo impact of the sea level elevation: a) hydrometeorological regime; b) drift of sediments from different lithodynamic sources; c) impact of anthropogenous factor.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk
dc.relation.ispartofseriesГеографічні та геологічні науки; Т. 8, вип. 5.-
dc.subjectберегова зонаuk
dc.subjectзміни рівняuk
dc.subjectбарuk
dc.subjectкосаuk
dc.subjectдюнаuk
dc.subjectнаносиuk
dc.subjectморфологіяuk
dc.subjectдинамікаuk
dc.subjectбереговая зонаuk
dc.subjectизменение уровняuk
dc.subjectнаносыuk
dc.subjectморфологияuk
dc.subjectдинамикаuk
dc.subjectcoastal zoneuk
dc.subjectsea-level changeuk
dc.subjectbaruk
dc.subjectspituk
dc.subjectduneuk
dc.subjectsedimentuk
dc.subjectmorphologyuk
dc.subjectdynamicuk
dc.titleВплив відносних довготермінових коливань рівня моря на еолові процеси на морському березіuk
dc.title.alternativeВлияние долговременных относительных колебаний уровня моря на эоловые процессы на морском берегуuk
dc.title.alternativeImpact of long-term relative sea-level changes on, і aeolian processes within sandy sea-shoresuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22-30.pdf165.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.