Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4218
Title: Сучасний стан зрошення в Одещині та тенденції ґрунтоутворення на масивах зрошення
Other Titles: Современное состояние орошения на Одесщине и тенденции почвообразования на массивах орошения
Modern condition irrigation on Odeschina and tendency soil formation on arrays irrigation
Authors: Біланчин, Ярослав Михайлович
Биланчин, Ярослав Михайлович
Bilanchyn, Yaroslav M.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2003
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: зрошення
іригаційна якість вод
чорнозем
ґрунтоутворення
моніторинг
орошение
ирригационное качество вод
чернозем
почвообразование
мониторинг
irrigation
irrigation quality of waters
chernozem
soil formation
monitoring
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки; Т. 8, вип. 5.
Abstract: Аналізуються історія та сучасний стан зрошення в Одещині, результати багаторічного дослідження впливу зрошення водами різної іригаційної якості на ландшафти і ґрунти масивів зрошення, тенденції й закономірності сучасного ґрунтоутворення.
Анализируются история и современное состояние орошения на Одесщине, результаты многолетнего исследования влияния орошения водами различного ирригационного качества на ландшафты и почвы массивов орошения, тенденции и закономерности современного почвообразования.
The history and modern condition irrigation on Odeschina are analysed, a outcomes of a longterm research of influence irrigation by waters various irrigation quality on landscapes and soils of arrays irrigation, tendency and regularity modern soil formation
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4218
Other Identifiers: УДК 631.67+631.48(477.74)
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-21.pdf128.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.