Now showing items 21-40 of 3054

  • ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ДОГОВОРІВ УНІДРУА ЯК ЗВИЧАЇ SECUNDUM LEGEM ТА PRAETER LEGEM ЗА НОВИМ ЦК УКРАЇНИ 

   Смітюх, Андрій Володимирович; Смитюх, Андрей Владимирович; Smitiukh, Andrii V. (Наука і освіта, 2003)
  • Свідки як засоби доказування у господарському процесі України 

   Степанова, Тетяна Валеріївна; Степанова, Татьяна Валерьевна; Stepanova, Tetiana V. (Юрінком Інтер, 2003)
   Розглядаючи осіб, котрі беруть участь у справі як джерело доказів, слід розкрити сутність поняття свідок. Правовідносини як різновид суспільних відносин виникають, змінюються, припиняються на підставі фактів, що відбуваються, ...
  • Добросовісність за проектом ЦК України: проблема визначення змісту поняття 

   Смітюх, Андрій Володимирович; Смитюх, Андрей Владимирович; Smitiukh, Andrii V. (Юрінком Інтер, 2003)
   Україна планує приєднатись до правової традиції, яка визнає загальний принцип добросовісного виконання зобов’язань — ст.550 проекту Цивільного кодексу (ЦК) України застерігає, що зобов’язання виконуються згідно з принципами ...
  • ЩОДО НЕДОЛІКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

   Степанова, Тетяна Валеріївна; Степанова, Татьяна Валерьевна; Stepanova, Tetiana V. (Наука і освіта, 2003)
  • Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА як засіб надання національному судочинству міжнародного виміру 

   Смітюх, Андрій Володимирович; Смитюх, Андрей Владимирович; Smitiukh, Andrii V. (Асторпринт, 2003)
   Принципи міжнародних комерційних договорів, затверджені УНІДРУА у 1994 р. (далі — Принципи УНІДРУА) є міжнародним документом неміждержавного походження. Його автори — вчені та судді з різних країн, знавці з питань ...
  • ПРОБЛЕМИ ПОДАННЯ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ ТА УЧАСТІ ПРОКУРОРІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ 

   Степанова, Тетяна Валеріївна; Степанова, Татьяна Валерьевна; Stepanova, Tetiana V. (Книжкова друкарня наук, 2003)
   Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, покладено на Прокуратуру України відповідно до п. 2 ст. 121 Конституції України. Частина 1 ст. 2 Господарського процесуального кодексу ...
  • Правове регулювання договорів оренди єдиного майнового комплексу (підприємства) 

   Борщевський, Ігор Вячеславович; Borshchevskyi, Ihor V.; Борщевский, Игорь Вячеславович (2003)
   Питання, пов’язані з участю в цивільному обороті підприємства як об’єкта цивільних прав, є досить новими для цивільного права. Однак, незважаючи на це, дослідження окремих аспектів цього питання проводили такі вчені, як: ...
  • Пандектне право Риму (до рецепції римського права) 

   Корчевна, Любов Олександрiвна; Korchevna, Liubov O.; Корчевная, Любовь Александровна (2003)
   Практичним наслідком існування дигест чи пандектів постало преторське право. Преторське право (едикти магістратів) створювалося на підставі римської правової науки і таких опрацьованих нею моральних принципів як bona ...
  • Make Legal Due Diligence When Acquiring Industrial Real Estate 

   Smitiukh, Andrii V.; Смітюх, Андрій Володимирович; Смитюх, Андрей Владимирович ("Футари-Принт", 2004)
   The acquisition of industrial real estate (workshops, warehouses, hangars and office buildings) is an important stage in establishing a foreign investor's fully-fledged business activity in Ukraine. While Ukrainian companies ...
  • Недержавна уніфікація 

   Смітюх, Андрій Володимирович; Смитюх, Андрей Владимирович; Smitiukh, Andrii V. ("Юридична практика", 2004)
   Основна мета міжнародного інституту уніфікації приватного права (УНІДРУА), створеного в 1926 році, — дослідження шляхів і способів гармонізації приватного права окремих держав і створення умов для поступового прийняття ...
  • Звичаї як джерело права в контексті нового законодавства України (перспективи застосування господарськими судами) 

   Смітюх, Андрій Володимирович; Смитюх, Андрей Владимирович; Smitiukh, Andrii V. (Юрінком Інтер, 2004)
   Проблема звичаю як джерела права є для правової системи У країни водночас старою та новою. Тривалий час звичай був єдиною формою існування права в Україні, його офіційними кодифікаціями стали Правда Ярослава, Статути ...
  • Ще раз про правову експертизу 

   Степанова, Тетяна Валеріївна; Степанова, Татьяна Валерьевна; Stepanova, Tetiana V. (Юрінком Інтер, 2004)
   Судова експертиза — це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, попереднього слідства ...
  • Конституційно-правові основи виборів до органів місцевого самоврядування 

   Прiєшкiна, Ольга Василiвна (2004)
   Актуальність теми обумовлена складними процесами становлення локальної демократії в Україні. З одного боку, має місце позитивне ставлення і визнання, легалізація, нормативна регламентація й гарантування місцевого ...
  • СТРОКИ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ЗА НОВИМИ ГК, ЦК 1 ГПК УКРАЇНИ 

   Степанова, Тетяна Валеріївна; Степанова, Татьяна Валерьевна; Stepanova, Tetiana V. (Одеський юридичний інститут НУВС, 2004)
   Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальний строк позовної давності за чинним і новим ЦК, новим ГК та чинним ГПК України ...
  • Концепція права: до постановки проблеми 

   Корчевна, Любов Олександрiвна; Корчевная, Любовь Александровна; Korchevna, Liubov O. (2004)
   Досліджуються сутність, джерела, складові та значення сучасної концепції права.
  • ИНТИТУТ ЧАСТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ХПК УКРАИНЫ 

   Степанова, Татьяна Валерьевна; Степанова, Тетяна Валеріївна; Stepanova, Tetiana V. (Наука і освіта, 2004)
   Одной из важнейших функций, возложенных на хозяйственные суды во исполнение задачи укрепления законности в хозяйственных отношениях, является функция обобщений и частных определений.
  • ЩОДО “ВУЗЬКОГО” РОЗУМІННЯ lех mercatoria 

   Смітюх, Андрій Володимирович; Смитюх, Андрей Владимирович; Smitiukh, Andrii V. (Наука і освіта, 2004)
   У розумінні того, чим є lex mercatoria, існують певні розбіжності. Одні автори (О. Ландо, А. Голдштейн, Дж. Вайнер, К. Шмитгофф, О. Мережко та ін.) розуміють lex mercatoria у широкому сенсі, включають до нього не лише ...
  • The Interpretation of War Clauses in Aviation and Marine Insurance Contracts 

   Antonenko, Leonid V.; Smitiukh, Andrii V.; Антоненко Леонид В.; Смитюх, Андрей Владимирович; Антоненко Леонід В.; Смітюх, Андрій Володимирович (Б. в., 2004)
   Аs a rule, war risks are not includ- ed in the standard policy of protection and indemnity clubs and are insured on the basis of a separate insurance policy. On the contrary, any aviation or marine insurance agreement ...
  • Щодо питання про можливість виключення з товариства з обмеженою відповідальністю учасника, який володіє 50% голосів 

   Смітюх, Андрій Володимирович; Смитюх, Андрей Владимирович; Smitiukh, Andrii V. (Наука і освіта, 2004)
   Ст.64 Закону України «Про господарські товариства» містить норму, що дозволяє загальним зборам учасників товариства з обмеженою відповідальністю (далі - товариство) виключити учасника, який систематично не виконує або ...
  • ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ЗАХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

   Степанова, Тетяна Валеріївна; Степанова, Татьяна Валерьевна; Stepanova, Tetiana V. (Одеський юридичний інститут НУВС, 2005)
   Порушена проблема має суттєве теоретичне та практичне значення, оскільки метою застосування запобіжних заходів та заходів до забезпечення позову є гарантування можливості виконання рішення господарського суду після його прийняття