Now showing items 165-184 of 3128

  • Ukraine and global cryptocurrency market development in globalization 

   Rudakov, Anton I.; Rodionova, Tetiana A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   The object of the paper is Bitcoin and other cryptocrurrencies. The subjects of the study are the dynamics of Bitcoin exchange rate, the capitalization data and the statistical data of the cryptocurrency and Bitcoin. The ...
  • Ukraine – EU foreign investments: Theoretical and applied aspects 

   Kriuchkova, Nataliia M.; Shandru, Svetlana; Крючкова, Наталія Михайлівна; Крючкова, Наталья Михайловна (2018)
   The article concerns the role of foreign investments, including foreigndirect investments, into functioning and development of national economies within the terms of globalization trends. World economy FDI flows dynamics ...
  • Ukraine – EU foreign investments: Theoretical and applied aspects 

   Kryuchkova, Nataliya M.; Shandru, Svetlana (2018)
   The article concerns the role of foreign investments, including foreigndirect investments, into functioning and development of national economies within the terms of globalization trends. World economy FDI flows dynamics ...
  • Uniform international private maritime law as a tool for facilitating maritime dispute resolution 

   Streltsova, Yevdokiia D.; Стрельцова, Евдокия Джоновна; Стрельцова, Євдокія Джонівна (Асторпринт, 2014)
   In what way may such theoretical category as unification have a practical effect? To explain this one needs to make certain introductory notes. Before considering uniformity of International Private Maritime Law (further ...
  • Universities’ role for knowledge triangle of “Education- Research-Innovation”: perspectives of tempus project Uni4inno 2010-2012 

   Nienno, Iryna M.; Escarre, Roberto; Juriga, Clemens; Scheinberg, Sari; Ненно, Ирина Михайловна; Нєнно, Ірина Михайлівна (Букаєв В.В., 2010)
   The call for universities to take up their role in the knowledge society by providing excellence in research and teaching, and to enhance knowledge generation as well as trans¬fer, is a topical issue of European political ...
  • Ways to overcome the crisis condition of the ukrainian insurance market: the economic and legal aspect 

   Stepanova, Tetiana V.; Poberezhets, Olha V.; Shchur, Roman; Степанова, Тетяна Валеріївна; Степанова, Татьяна Валерьевна; Побережець, Ольга Валеріївна; Побережец, Ольга Валерьевна; Щур, Роман (2018)
   Trends of the integration of the insurance market on European and world scale make it necessary to examine the insurance sector of the economy. As a result of the financial and economic crisis, all financial and economic ...
  • World experience in improving quality of education: directions, means, norms 

   Dunaieva, Larysa M.; Zakharchenko, Vitaliy I.; Zakharchenko, Natalia V.; Дунаєва, Лариса Миколаївна; Захарченко, Віталій Іванович; Захарченко, Наталя Вячеславівна; Захарченко, Наталья Вячеславовна (2017)
   The article deals with the main directions of modernization of the educational system of the European community. Based on the generalization of the experience of improving the quality of education in Western countries, the ...
  • Абсентеїзм в Україні: поняття, причини та шляхи подолання проблеми 

   Грязєв, А. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Вибори є однією з найважливіших форм безпосередньої демократії, за допомогою якої формуються представницькі органи влади в державах з республіканської формою правління. Окрім таких складних питань інституту виборів, як ...
  • Автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета как инструмент повышения интенсивности обработки информации 

   Ниценко, Виталий Сергеевич; Маройко, Марина Николаевна; Высочинская, Лилия Николаевна; Nitsenko, Vitalii S.; Vysochynska, Liliia M.; Marojko, M. N.; Ніценко, Віталій Сергійович (2016)
   В данной стати раскрыты проблемы не автоматизированных форм учета. Дано определение «автоматизации учета», его значение и важность на предприятии. Приведён пример самых распространенных программ, с помощью которых можно ...
  • Агентська проблема корпоративного управлiння в банках 

   Колесник, Ольга Олексіївна; Колесник, Ольга Алексеевна; Kolesnyk, Olha O. (2017)
   На початку 30-х років ХХ сторіччя сформувалась нова парадигма корпоративного управління, основним принципом якої став розподіл власності і контролю. Таким чином, акціонери стали власниками капіталу, а право управління цим ...
  • Агроекологічна спрямованість вертикально-інтегрованих підприємств у забезпеченні сталого розвитку сільських територій 

   Ніценко, Віталій Сергійович; Nitsenko, Vitalii S.; Ниценко, Виталий Сергеевич (Хмельницький національний університет, 2013)
   В роботі розкриваються основні проблеми сталого розвитку сільських територій, а також взаємозв’язок його складових (економічних, соціальних і екологічних). На основі оцінки екологічних ризиків, автором сформовано концептуальну ...
  • Агропромислове виробництво та охорона навколишнього природного середовища: пошук балансу 

   Андрейченко, Андрій Вадимович; Андрейченко, Андрей Вадимович; Andreichenko, Andrei V. (2017)
   Мета статті полягає у висвітленні питання співвідношення між проблемами поводження з відходами АПК та збереженням навколишнього природного середовища крізь призму національного та глобального бачення. Дослідження базувалося ...
  • Адаптація закордонного досвіду стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва 

   Стоянова, М. М.; Журавльова, Тетяна Олександрівна; Добровольський, О. І.; Stoianova, M. M.; Zhuravlova, Tetiana O.; Dobrovolskyi, O. I.; Журавлева, Татьяна Александровна (2014)
   У статті досліджено закордонний досвід стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва та запропоновано шляхи його адаптації для вітчизняних умов.
  • Адаптивні застосування – універсальний інструмент конкуренції цифрового підприємства 

   Дудкин, Микола Олегович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Цифрові технології відкрили для бізнесу можливості, про які раніше можна було тільки мріяти. Роль інформаційних технологій у бізнесі безперервно росте. За допомогою інформаційних технологій можливо оперативно приймати ...
  • Адміністративна відповідальність неповнолітніх: проблеми матеріального і процесуального права 

   Миколенко, Олександр Іванович; Миколенко, Александр Иванович; Mykolenko, Oleksandr I. (2006)
   Досить розповсюдженою в нашому суспільстві стала антисоціальна поведінка молоді, яка не тільки порушує звичаї, традиції, норми моралі, що склалися в суспільстві, а й порушує загальнообов’язкові правила поведінки – норми ...
  • Адміністративно-деліктні відносини в Україні 

   Хайнак, Ю. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Поняття «суспільні відносини» належить до фундаментальних категорій будь-якої галузі права, зокрема адміністративного права. Суспільні відносини є головним об’єктом наукового осмислення щодо формування адміністративно-правової ...
  • Адміністративно-правове регулювання діяльності друкованих ЗМІ в Україні 

   Шевченко, Марія Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Дослідження проблем адміністративно-правового регулювання діяльності ЗМІ ґрунтуються на сучасних теоретико-методологічних розробках у галузі адміністративного права, які висвітлені у працях вітчизняних учених, зокрема: В. ...
  • Адміністративно-правове регулювання міграційних відносин в Україні (науково-методологічні підходи) 

   Миколенко, Олександр Іванович; Баламуш, Мар'яна Анатоліївна; Mykolenko, Oleksandr I.; Balamush, Mariana A.; Миколенко, Александр Иванович; Баламуш, Марьяна Анатольевна (Київський університет, 2018)
   У роботі аналізуються представлені в юридичній літературі науково-методологічні підходи до дослідження правового регулювання міграційних відносин в Україні. Конста- тується, що жоден з існуючих науково-методологічних ...
  • Адміністративно-правові відносини - важлива складова будівельної діяльності 

   Стукаленко, Ольга Володимирівна; Стукаленко, Ольга Владимировна; Stukalenko, Olha V. (Східно-українська наукова юридична організація, 2016)
   З економічної точки зору будівельна діяльність− це процес спорудження будівель і споруд, що полягає у створенні нових підприємств, здійснює розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств та інших ...
  • Адміністративно-правові механізми здійснення публічного врядування: сучасний стан та перспективи розвитку 

   Білик, Павло Петрович; Bilyk, Pavlo P.; Билык, Павел Петрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Протягом тривалого часу об’єктивна державно-правова реальність і наукові розробки дослідників в галузі теорії державного управління, публічного адміністрування, публічного управління, публічного менеджменту, належного ...