Recent Submissions

 • Форензік як нова послуга аудиторських компаній в Україні 

  Шатковська, Марина Сергіївна; Буслаєва, Ганна Володимирівна (2019)
  Досліджувана тема є актуальною, оскільки після низки економічних скандалів, пов’язаних з поширенням шахрайства і фінансової корупції всіх видів, які сколихнули світ, в тому числі і Україну, були нанесені збитки та негативні ...
 • Трансформація кадрової політики підприємства під впливом четвертої промислової революції 

  Вольневич, Юлія Сергіївна; Захарченко, Наталя Вячеславівна (2019)
  Трансформаційні та глобалізаційні перетворення, взаємодія із сучасним цифоровим та роботизованим світом, впровадження на підприємствах високих технологій вимагає від своїх працівників нових знань, вмінь та навиків. Під час ...
 • Основні сучасні тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні 

  Григор’єв, Д. С.; Савастєєва, Оксана Миколаївна (2019)
  В сучасних макроекономічних умовах важливе місце в економіці України займає короткострокове споживче кредитування. Ця категорія може бути основною у кредитуванні, тому що в розвинутих країнах світу вона вже знайшла своє ...
 • Управління конкурентними перевагами підприємств в умовах інформатизації 

  Донецький, Артем Юрійович; Маслій, Наталя Дмитрівна (2019)
  Сучасні реалії світу змушують підприємства збільшувати свої витрати на інформаційні технології. Адже основу конкурентоспроможності складає вагомість, актуальність та повнота інформації, яку отримує підприємство. І тому ...
 • Фінансове забезпечення екологічної сфери сталого розвитку України та її регіонів 

  Кізенко, Андрій Олегович; Нікола, Світлана Олегівна (2019)
  Досліджувана тема є актуальною, оскільки екологічна ситуація в Україні знаходиться на критичному рівні. Унаслідок нераціонального й неконтрольованого використання природних ресурсів дедалі чіткіше вимальовуються прикмети ...
 • Тенденції розвитку банківської системи України 

  Ленц, Катерина Олександрівна; Борисова, Лариса Євгеніївна (2019)
  Тенденції розвитку банківської системи України упродовж останніх років свідчать, що більшість комерційних банків зуміли адаптуватися до роботи в умовах затяжної фінансово-економічної кризи. Ряд банківських установ змогли ...
 • Фінансове здоров’я бюджетів міст як чинник соціально-економічного розвитку території 

  Перонкова, Дарія Семенівна; Журавльова, Тетяна Олександрівна (2019)
  Фінансове здоров’я (становище) – це підсумковий показник, який дозволяє виміряти фінансовий стан міста чи регіону і порівняти його з ситуацією в інших муніципалітетах чи з середнім значенням по країні. Для визначення ...
 • Перспективи розвитку банкострахування в Україні 

  Селезньова, Анастасія Михайлівана; Колесник, Ольга Олексіївна (2019)
  Досліджувана тема є актуальною, оскільки роль банківської установи, як фінансового посередника, в розвитку фінансового сектору країни все більше зростає. Важливим продуктом сучасного фінансового ринку є результат інтеграції ...
 • Управління соціально-економічним розвитком в Україні на сучасному етапі 

  Березюк, Анастасія Валеріївна; Столбуненко, Наталя Миколаївна (2019)
  Неоднозначний характер ринкових перетворень, непродумане та неефективне державне управління, системні кризи останніх десятиліть призвели до суттєвих соціально-економічних втрат. Нині основною метою розвитку національної ...
 • Вдосконалення управління інноваційно-інвестиційного розвитку як запорука стабілізації економіки України 

  Доценко, В. П.; Столбуненко, Наталя Миколаївна (2019)
  Інвестиційно-інноваційна складова займає провідне місце в економічній безпеці країни, а забезпечення розвитку економіки на основі інноваційно-інвестиційної моделі потребує нарощення обсягів інвестування, що має бути включено ...
 • Соціо-економічні детермінанти розвитку управлінського капіталу підприємства 

  Іванчо, В. А.; Борщ, Вікторія Ігорівна (2019)
  Проблема формування та розвитку управлінського капіталу на підприємстві в сучасних економічних умовах розвитку України є дуже актуальною, оскільки вона формує основний базис для сталого розвитку підприємства, регіону та ...
 • Управлінські аспекти розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 

  Карелова, К. С.; Столбуненко, Наталя Миколаївна (2019)
  Розвиток малого та середнього бізнесу (далі – МСБ) є важливим елементом у ринкових економічних умовах. МСБ відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку держави, забезпечує ефективне використання виробничих ...
 • Регіональні та міські цільові програми в Одеській області та в місті Одеса 

  Кліменко, В. В.; Столбуненко, Наталя Миколаївна (2019)
  Сучасні тенденції процесів глобалізації та інтеграції зумовлюють підвищення значущості регіонів країн, які беруть участь в означених процесах. Протягом 2014–2016 років Україна почала змінювати свою державну регіональну ...
 • Концепція «ассесмент-центру» на підприємстві 

  Кузнецова, Є. Ю.; Борщ, Вікторія Ігорівна (2019)
  Метод асесмент-центру виник на Заході в роки Другої світової війни. У Великій Британії його використовували для набору молодших офіцерів, а в США – для підбору розвідників. Вперше центр оцінки як процедуру кадрової роботи ...
 • Проблеми вдосконалення взаємовідносин громадян та органів державного управління 

  Луцько, З. В.; Столбуненко, Наталя Миколаївна (2019)
  Актуальнiсть теми дослiдження обумовлена стрiмким розвитком громадянського суспiльства, якiснi змiни в структурi якого детермiнують змiни в системi державного управлiння. Усвiдомлення взаємозв’язку громадянського суспiльства ...
 • Корпоративна культура в рамках дослідження систем управління 

  Мотулько, Вероніка Дмитрівна; Борщ, Вікторія Ігорівна (2019)
  В умовах динамічної економіки та шаленої конкуренції компанії потребують все більш індивідуальних та унікальних методів розвитку бізнесу. Одним з методів позиціонування підприємства на ринку є створення і розвиток його ...
 • Управління розвитком системи освіти в Україні на сучасному етапі 

  Музиченко, Т. О.; Столбуненко, Наталя Миколаївна (2019)
  Державна політика України в галузі освіти спрямована на гарантування й забезпечення одного з конституційних прав людини – права на здобуття якісної освіти. Державну політику та управління у сфері освіти визначає Верховна ...
 • Молодіжне безробіття в Україні та проблеми його управління на сучасному етапі 

  Ольмезова, І. К.; Столбуненко, Наталя Миколаївна (2019)
  Із соціально-економічної точки зору молодіжне безробіття можна визначити як явище, що характеризується відсутністю в частини громадян віком від 14 до 35 років можливості реалізації своєї здатності до праці, зумовлене ...
 • Управління системою соціального захисту в Україні 

  Паук, О. В.; Столбуненко, Наталя Миколаївна (2019)
  Соціальний захист населення – це політика, яка проводиться державою та спрямована на забезпечення соціальних, економічних, політичних та інших прав і гарантій людини. Він здійснюється за рахунок видатків державного та ...
 • Ситуаційний аналіз в дослідженні систем управління 

  Погосян, Каріне Варужанівна; Борщ, Вікторія Ігорівна (2019)
  Ситуаційний аналіз дає глибоке розуміння управлінської ситуації та основних тенденцій її розвитку. Виділяючи та оцінюючи ситуаційні змінні, можна точніше визначати очікувану динаміку розвитку управлінської ситуації маючи ...

View more